Studnie głębinowe - Cały Śląsk i Małopolska

               

Oferta

Firma AQUAWIERT posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu usług studniarskich. Każdemu Klientowi fachowo doradzimy przy zaplanowaniu miejsca wykonania usługi, wyborze odpowiedniej pompy dla potrzeb Klienta, oraz przy wyborze i montażu hydroforu. Co istotne posiadamy bardzo atrakcyjne ceny kopania i wiercenia studni głębinowej. Nasza oferta to: studnie głębinowe (wiercone) otwory pod kolektory pomp ciepła osuszanie terenów placów budów poszukiwanie wód głębinowych (wiercenia rozpoznawcze) geotechnika budowa automatyki systemów ujęcia wody usługi hydrogeologiczne   Głównym obszarem naszego działania jest rejon Śląska i Małopolski - miejscowości Bielsko i Kraków.

Referencje i certyfikaty

referencje


wiarygodna

Budowa studni

Warunki budowy studni głębinowej do 30 m: warunkiMinimalna odległość studni od granicy działki wynosi 5 metrów, z tym, że dopuszcza się umiejscowienie studni na granicy dwóch działek, jeśli ujęcie zaopatruję w wodę właścicieli obu posesji. Odległość studni od budynków i szamba musi wynosić, co najmniej 15 metrów. Jeżeli inwestor zamontuje na swojej posesji przydomową oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym odległość studni od przewodu drenarskiego musi wynieść minimum 30 metrów. Obudowa studni dostarczającej wody pitnej musi być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających negatywnie na jakość wody. Wszelkie złącza muszą być szczelne. Część nadziemna studni kopanej, która nie jest wyposażona w pompę powinna mieć wysokość co najmniej 90 cm od poziomu terenu. W przypadku studni kopanej z pompą część nadziemna powinna mieć wysokość co najmniej 20 cm od poziomu gruntu. Część nadziemna studni powinna być odpowiednio zabezpieczona trwałym i szczelnym przykryciem. Teren otaczający studnię o pasie szerokości minimum 1 metra (licząc od zewnętrznej części obudowy studni) powinien być odpowiednio utwardzony. Teren wokół studni należy tak przygotować, aby powstał spadek (2%) w kierunku zewnętrznym. Źródlo: www.forumprawne.org

Technika budowy studni głębinowej do 30 m: budowaW otwór w gruncie wykonany wiertnicą, opuszcza się rurę osłonową i na odpowiednią głębokość perforowaną rurę filtracyjną, tak aby znalazła się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione. aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się zwykle obsypkę (warstwę z gruboziarnistego żwiru). Czynnością końcową jest opuszczenie w głąb studni pompy głębinowej. Górna część studni wykończona jest obudową z kręgów betonowych lub gotową - z tworzywa sztucznego. W obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, głowica (element łączący rurociąg tłoczny pompy głębinowej z przyłączem wodociągowym), zawory służące do zamknięcia przepływu wody w rurociągu doprowadzającym wodę ze studni oraz zasilanie pompy. Powierzchnia ziemi wokół obudowy powinna być w promieniu 1 m wyłożona brukiem ze spadkiem na zewnątrz studni.  

Partnerzy

vies IMG_2231 honey viker IMG_2130

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych AQUAWIERT Tel: 609 666 609 E-mail: biuroaquawiert@gmail.com www.aquawiert.com

Zeskanuj poniższy kod i zapisz kontakt w swoim telefonie:

aquawiertqr

TOP